Ç?FT KATLI MEMBRAN S?STEMLER?

Çift membranlar?m?z, tesislerinizde daha fazla gaz?n depolanmas?n? sa?lar ve ç?kard???n?z gaz miktar?n? kontrol etmenize olanak tan?r. Çift membranlar?m?z ve biyogaz balonlar?m?z, çok çe?itli uygulamalar için dayan?kl? ve uzun ömürlü kullan?m? ile sizlere uygun maliyetli bir çözüm sunar.

AVANTAJLARIMIZ :

en_USEnglish