?Ç TES?SAT KONTROL C?HAZI ( GAS TEST DELTA 3)

 

?ç Tesisatlar ?çin Bas?nç & Servis ve Debi Test Cihaz?

Bas?nç ve kaçak ölçümleri alan?ndaki uzun y?llara dayanan deneyimimiz sayesinde, denenmi? ve test edilmi? sistemlerimizin üçüncü nesil dijital ürünü olan GasTest delta3?ü sunuyoruz.

GasTest delta3, iç mekan gaz tesisatlar?ndaki ölçümler için önemli ölçüde geli?tirilmi? seçeneklere sahiptir. Ayr?ca harici bas?nç sensörleri arac?l???yla servis hatt? testleri seçene?i sunar.

 

 

 

 

Description

ÖZELL?KLER

 • Dijital el sensörü arac?l???yla kaçak tespiti
 • Kontrolörler ve emniyet valfleri üzerinde otomatik ve manuel test imkan?
 • 150 mbar ile s?zd?rmazl?k testi, 1 bar ile dayan?kl?l?k testi
 • Harici sensörler arac?l???yla 25 bar’a kadar bas?nç ölçümü
 • Adres verilerini, sayaç veya kontrolör numaras?n? vb. girmek için dokunmatik i?levli geni? ekran.
 • Cihaz?n talebe göre ayarlanmas? için kapsaml? ayar seçenekleri
 • Onay kutular?, seçim listesi ve metin alanlar? arac?l???yla mü?teriye özel veri kayd?
 • Ölçüm verilerinin termal yaz?c?lara ve PC’ye h?zl? aktar?m? için Bluetooth i?levi
 • Entegre gaz hazneli ve aksesuar saklama seçene?i olan kompakt ta??ma çantalar?
 • Yerinde h?zl? dokümantasyon için iste?e ba?l? termal yaz?c?
 • Esders Connect (iste?e ba?l?) arac?l???yla ölçüm verilerinin yönetimi mümkündür

 

en_USEnglish