MERKEZ? KARI?TIRICI

MERKEZ? KARI?TIRICI

?deal bir digester için merkezli ve eksantrik kurulum ortamdaki ak?? ve yüksek viskoziteli girdi için  dikey kar??t?rma , kar??t?r?c? pedallar?n?n her birinin dönü?ümlü olarak kar??t?rmas?yla  malzemeler

Her katman?n ayr? ayr? kar??mas?n? sa?layarak s?v? seviyesinde katmanla?may? da minimuma indirmektedir.

Özel düzenleme ve tasar?m, dü?ük güçlü motorlarla optimum gaz veriminin elde edilmesini sa?lar.

Özel bir conta, gaz?n üst kapaktan kaçmas?n? önler

Kar??t?r?c?lar sadece bak?m amaçl? olarak yerinden ç?kar?lmaktad?r.

Description

MERKEZ? KARI?TIRICI

?deal bir digester için merkezli ve eksantrik kurulum ortamdaki ak?? ve yüksek viskoziteli girdi için  dikey kar??t?rma , kar??t?r?c? pedallar?n?n her birinin dönü?ümlü olarak kar??t?rmas?yla  malzemeler her katman?n ayr? ayr? kar??mas?n? sa?layarak s?v? seviyesinde katmanla?may? da minimuma indirmektedir.

Özel düzenleme ve tasar?m, dü?ük güçlü motorlarla optimum gaz veriminin elde edilmesini sa?lar.

Özel bir conta, gaz?n üst kapaktan kaçmas?n? önler

Kar??t?r?c?lar sadece bak?m amaçl? olarak yerinden ç?kar?lmaktad?r.

 

Teknik ÖzelliklerAç?klama
Motor GücüMotor gücü 22 kW
Pervane MalzemesiÇelik/ Özel UV kaplama
Pervane H?z?188 rpm aras?
Eksenel ?tme Gücü32.000 N
Kar??t?rma Hacmi38.000 m3
Maksimum Çal??ma S?cakl???+55°C
Ph De?eri6.0 ? 8.0
Kuru Madde Oran?%10 ?e kadar
Kurulum Yüksekli?i 25.000 mm
Kurulum YeriFermenter

 

 

UYGULAMA ALANLARI

  • Yüzen katmanlar?n k?r?lmas?
  • Ayar katmanlar?n?n kar??t?r?lmas?
  • Yüksek viskoziteli ortam (% 15’e kadar kuru madde içeri?i)
  • Üstü beton, çelik olan fermentörler için uygundur

 

 

en_USEnglish