PHANTOM 1400

Dalg?ç Kar??t?r?c? 

Kar??t?r?c? Ad?  :  PHANTOM 1400

Phantom 1400 yava? çal??an  Phantom 2500 ve daha h?zl? çal??an Phantom 1000 aras?ndaki hidrolik bo?lu?u dolduran biyogaz uygulamalar? için hibrit bir kar??t?r?c? modelidir. Bu nedenle yüksek itme kuvvetleri sayesinde biyogaz tesislerinde küresel bir tank ak???n?n olu?umuna katk?da bulunabilir.

Description

Dalg?ç Kar??t?r?c?

Kar??t?r?c? Ad?  :  PHANTOM 1400

Phantom 1400 yava? çal??an  Phantom 2500 ve daha h?zl? çal??an Phantom 1000 aras?ndaki hidrolik bo?lu?u dolduran biyogaz uygulamalar? için hibrit bir kar??t?r?c? modelidir. Bu nedenle yüksek itme kuvvetleri sayesinde biyogaz tesislerinde küresel bir tank ak???n?n olu?umuna katk?da bulunabilir.

Ancak ayn? zamanda hidrolik uzmanlar? taraf?ndan tasarlanan pervane, yüzen katmanlar? önlemek için gerekli türbülanslar? da üretir. Bu mikser, geni? bir uygulama yelpazesinde son derece çok yönlüdür. Örne?in, 18,5 kW’a kadar motorlara sahip h?zl? kar??t?c? motorlar?, itme kuvveti kay?plar? olmaks?z?n 7,5 kW nominal ç?k??l? bir Phantom 1400 ile de?i?tirilebilir ve bu da enerji maliyetlerinin %60’a kadar azalt?lmas?n? sa?lar.

Özel pervane tasar?m? sayesinde hem yüksek oranda kar???m sa?larken ayn? zamanda pervane arkas?ndaki kesici mekanizmas? sayesinde kar??t?r?c? pervanesi üzerine malzeme dolanmas?n? engelleyen patentli tasar?ma sahiptir.

 Teknik ÖzelliklerAç?klama
Motor GücüMotor gücü 7,5 kW ila 16 kW
Pervane Çap?1400 mm
Pervane Malzemesi3D poliamid pervane  (PTM)
Pervane H?z?88 – 115 rpm aras?
Eksenel ?tme Gücü5800  N- 7000N
Pervane K?r?lma Direnci11 ton
Kar??t?rma Hacmi9890 m3-11000 m3
Kablo Ba?lant?s?Motora d??ar?dan klipsli
Maksimum Çal??ma S?cakl???60
Ph De?eri6.5- 8.5
Kuru Madde Oran?%15 ?e kadar
Kurulum YeriDigester/ Hidroliz
Koruma S?n?f?II 2G Ex db h IIB T3Gb

 

en_USEnglish