SCHWANKO

Pedall? Kar??t?r?c? 

Kar??t?r?c? Ad?  :  Schwanko

Schwanko, yüksek hacimli ve viskoziteli ortamlar için kullan?lan uzun ömürlü bir kar??t?r?c?d?r.

Description

Pedall? Kar??t?r?c? 

Kar??t?r?c? Ad?  :  Schwanko

Schwanko, yüksek hacimli ve viskoziteli ortamlar için kullan?lan uzun ömürlü bir kar??t?r?c?d?r.

 • Sabit ve sürekli kar??t?rma için yava? hareket eden yatay kanatl? kar??t?r?c?
 • De?i?ken s?v? seviyeleri için uygun kar??t?r?c?
 • Digester merkezinden ve radyal eksenel emi? etkisi ile yüksek verimli kar???m? merkezden duvar ba?lant?s?na kadar sa?lama
 • Yüksek viskoziteli ortamlarda da yüksek etkinlik
 • K?sa sürede tüm digester??n kar??mas?n? sa?lar
 • Bakteri popülasyonunun h?zl? aktive olmas?n? sa?layarak fermenterin optimum gaz verimine ula?mas?n? sa?lar
 • Özel, a??nmaya son derece dayan?kl? ve bak?m gerektirmeyen yatak plastiklerinden olu?an konteyner yata??
 • Tüm ilgili bile?enler fermentere girmeye gerek kalmadan de?i?tirilebilir
 • ??levsel dizayn? sayesinde, yüzen katmanlar? k?rmak için idealdir
 • Kar??t?r?c? prensibi, ara katmanlar?n?n kar???m?n? destekler
 • Alt tabakan?n gaz?n?n al?nmas?n? kolayla?t?r?r
 • Çok az bak?m gerektirir

Uygulama alanlar?

 • Yüzen katmanlar?n k?r?lmas?
 • Ara katmanlar?n?n kar??t?r?lmas?
 • Yüksek viskoziteli ve dü?ük viskoziteli ortam (% 15’e kadar kuru madde içeri?i)
 • Çelik veya beton tasar?ml? fermenterler ve ikincil fermenterler için uygundur

 

 

 Teknik ÖzelliklerAç?klama
Motor GücüMotor gücü 15 kW ila 22 kW
Pervane MalzemesiÇelik/ Özel UV kaplama
Pervane H?z?132 rpm aras?
Eksenel ?tme Gücü6900 N -10000  N
Kar??t?rma Hacmi12.300 m3
Maksimum Çal??ma S?cakl???+55°C
Ph De?eri6.0 ? 8.0
Kuru Madde Oran?%11 ?e kadar
Kurulum Yüksekli?i 2600mm-12.000 mm
Kurulum YeriFermenter

 

en_USEnglish